wats-facebook wats-linkedin

Aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn

Een aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn speelt een cruciale rol bij de aankoop van een woning. Een klant die een woning koopt komt meestal tegenover een verkopend makelaar te staan. Deze heeft natuurlijk tot taak de woning voor een zo’n hoog mogelijke prijs te verkopen. Aangezien het verkoopproces erg complex is, is een aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn onmisbaar om aan de verkoper of zijn verkoopmakelaar “tegengas” te bieden. Een aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn weet precies hoever hij kan gaan tijdens de onderhandelingen en hoever de prijs van een woning kan dalen om een optimale aankoopprijs te realiseren. Ook weet de aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn welke ontbindende voorwaarden hij moet opnemen in de koopovereenkomst. Een goede en deskundige aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn  is ook geschoold op het vlak van bouwkundige aspecten en kan dus beoordelen of de woning in een goede staat (van onderhoud) verkeert. Het is dus echt belangrijk om uw eigen aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn  mee te nemen bij het kopen van een woning.

U zult nu begrijpen dat een aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn onmisbaar is wanneer u de (toekomstige) eigenaar bent of wordt van een woning of appartement in Alphen aan den Rijn. Zekerheid over de marktwaarde en algemene staat van onderhoud van uw aan te kopen huis geeft rust. Met de begeleiding van een aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn heeft u rust en zekerheid. Alphen aan den Rijn ligt bij de samenvoeging van het kleine riviertje de Aar en de Oude Rijn, die vanaf Utrecht naar Leiden stroomt. Alphen wordt aan de oostzijde begrensd door de Gouwe en het Aarkanaal, en in het westen door de Heimanswetering. Alphen wordt doorsneden door de Oude Rijn. Er zijn zes bruggen over de Oude Rijn, waarvan er twee alleen voor voetgangers, fietsers, bussen (alleen Alphensebrug) en hulpdiensten toegankelijk zijn. Deze bruggen zijn de: Zwammerdamse brug, Steekterbrug, Swaenswijkbrug, Alphensebrug, Kon. Julianabrug en Albert Schweitzerbrug. Naar verwachting in 2016 wordt de nieuwe Maximabrug in het uiterste westen van de stad geopend, vooruitlopend op de aanleg van een westelijke randweg. De overige bruggen zijn de 's Molenaarsbrug over de Heimanswetering, de Zegerbrug over het Aarkanaal, de Rijnhavenbrug, de Hefbrug Gouwesluis over de Gouwe en de Oranje Nassaubrug over het Aarkanaal. Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2010: 73.000. In 2012 werd het plan gelanceerd om de fusiegemeente die per 1 januari 2014 zou ontstaan Rijn en Gouweland te noemen. Deze naam ondervond veel kritiek, vooral uit Alphen aan den Rijn. Daardoor ontstond de situatie dat er onderling geen overeenstemming over de fusienaam ontstond. De gemeenten Boskoop en Rijnwoude vroegen de minister van Binnenlandse Zaken om alsnog een neutrale gemeentenaam aan te wijzen. Daar kwam het echter niet van, waardoor de normale regels werden gevolgd die bepaalden dat Alphen aan den Rijn de naam van de fusiegemeente werd, omdat dit de grootste plaats in de gemeente is. Welke woning of appartement u ook wilt kopen, een aankoopmakelaar Alphen aan den Rijn is in feite onmisbaar.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Woningtaxatie in Reeuwijk

Aankoopmakelaar in Boskoop