wats-facebook wats-linkedin

Bouwkundige keuring huis

Is er een verschil tussen de begrippen bouwtechnische keuring van een huis of bouwkundige keuring van een huis? Neen, met beide begrippen wordt hetzelfde bedoeld. Een bouwkundige keuring wordt in opdracht van een koper of verkoper van een huis uitgevoerd om een uitgebreid en gedetailleerd beeld te krijgen van de bouwkundige toestand van een huis. Deze bouwkundige staat wordt vastgelegd in een bouwkundig rapport, waarbij per bouwdeel wordt aangegeven hoe de staat is en wat de mogelijke herstelkosten zijn van dit onderdeel. De bouwdelen die worden gekeurd zijn o.a.: gevels, buitenkozijnen, dak, schoorsteen, buitenschilderwerk, vloeren, plafonds, inrichting (sanitair, ventilatie, vochtoverlast), klimaatinstallaties, vuilafvoervoorziening, elektrische installatie en terreinafwerking. Al deze onderdelen worden tijdens de bouwkundige keuring gecontroleerd en van een kwalificatie voorzien (uitstekende conditie, goed, redelijk, matig, slecht, zeer slecht, nader onderzoek nodig of niet te inspecteren).

Indien van toepassing wordt er in het bouwkundige keuringsrapport aangegeven hoe hoog de herstelkosten zijn en binnen welke termijn deze herstelwerkzaamheden van uw huis dienen te worden uitgevoerd. Dit kan variëren van direct tot op lange termijn. Ook geeft de bouwkundige keuring aanbevelingen op het gebied van verbeteringen, verduurzaming en mogelijke besparingen op het gebied van energieverbruik van uw huis. Indien de bouwkundige keurder bedenkingen heeft met betrekking tot bouwdelen waar hij onvoldoende onderzoek naar kan verrichten zal hij adviseren tot een uitgebreid en diepgaand deskundigen onderzoek. Denk hierbij naar onderzoek van uw huis op het gebied van asbesthoudende materialen of bijvoorbeeld de aanwezigheid van zogenaamde Kwaaitaal vloeren.  

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Kosten aankoopmakelaar

Huis kopen taxatie