wats-facebook wats-linkedin

Bouwtechnische keuring huis

Een bouwtechnische keuring van uw nieuw aan te kopen huis is altijd een verstandige beslissing. De bouwtechnische keuring behoedt u voor de bekende “kat in de zak”. Tijdens de bouwtechnische keuring van uw huis worden een groot aantal bouwkundige aspecten onderzocht. De resultaten van dit bouwtechnisch onderzoek worden in een bouwtechnisch rapport uitgewerkt. Hierin wordt vermeldt wat er aan bouwkundige herstelkosten aan zit te komen in de vorm van direct achterstallig onderhoud en onderhoud op de korte, middellange en lange termijn.  Met de uitkomsten van de bouwtechnische keuring van uw huis kunt u een realistische inschatting maken van uw financiële positie in relatie tot de te verwachten kosten. Een bijkomend voordeel van een bouwtechnische keuring is dat dit document kan worden gebruikt in de onderhandelingen over de aankoopprijs.

Indien er veel aan de woning moet worden hersteld of als blijkt dat het huis in een matige staat van onderhoud verkeert kan dat leiden tot een lagere aankoopprijs. Er zijn gevallen bekend waarbij de oorspronkelijke koopprijs werd verlaagd naar aanleiding van de uitkomsten uit een bouwtechnische keuring van het aangekochte huis. Een bouwtechnische keuring van een huis wordt over het algemeen uitgevoerd door zeer deskundige bouwkundigen met een zware bouwkundige opleiding en jarenlange ervaring in de bouw. Een bouwtechnische keuring wordt vaak uitgevoerd bij oudere woningen, maar ook bij nieuwe woning kan een bouwtechnische keuring raadzaam zijn. Het is een publiek geheim dat zelfs nieuw gebouwde huizen bij de oplevering al meerdere gebreken blijken te hebben. Laat daarom een bouwtechnische keuring uitvoeren voor uw huis door WATS!

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Huis kopen taxatie

Zelf een huis kopen