wats-facebook wats-linkedin

Huis kopen taxatie

Bijna iedereen zal in zijn leven wel eens een huis kopen en een taxatie nodig hebben. Als je voor het eerst het ouderlijk huis verlaat en op je zelf gaat wonen kan je een huis gaan huren of een huis gaan kopen. Voor diegene die een huis gaan kopen is een taxatie een absolute must. Zonder deze taxatie weet je niet hoeveel het huis echt waard is en bestaat de kans dat je teveel betaalt voor de aankoop van de woning. Er is ook een flinke markt met zogenaamde ‘‘doorstromers”. Deze groep bestaat uit mensen die voor de tweede, derde of zoveelste keer een huis gaan kopen. Meestal een groter huis omdat ze worden geconfronteerd met gezinsuitbreiding of vanwege een gestegen inkomen een luxer huis kunnen kopen. Ook hier geldt nog steeds dat het kopen van het nieuwe huis bijna altijd gepaard gaat met een taxatie van een gecertificeerd taxateur.

Zelfs de doorgewinterde huizenkoper heeft baat bij een taxatierapport. In vele gevallen zal de bank ook om een taxatie vragen bij het verstrekken van een hypothecaire geldlening. Als de wooncarrière van een consument in de “herfst” terecht komt en de behoefte naar een kleiner, comfortabeler of gelijkvloers huis toeneemt zal er wederom verhuist worden en er dus weer een ander huis gekocht worden. Aangezien uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander één keer in de zeven jaar verhuist zal zelfs deze ervaren woningkoper zich weer moeten updaten met een taxatie. Bij de koop van de nieuwe “eindwoning” kan de taxatie dienstdoen als onderhandelingsinstrument om de woning zo scherp mogelijk aan te kopen. Hieruit blijkt wel dat bij het kopen van een huis nagenoeg altijd een taxatie wordt verricht. In principe staat dit los van de levensfase, gezinssituatie of  fase van de wooncarrière van degene die een huis gaat kopen.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouwkundige keuring huis

Bouwtechnische keuring huis