wats-facebook wats-linkedin

Huis kopen zonder makelaar?

Een huis kopen zonder makelaar mag! Er staat nergens in de wet of andere regelgeving dat je een makelaar moet inhuren als je een woning wilt kopen. Of het verstandig en raadzaam is, is een andere vraag. Deze vraag kan ronduit met “onverstandig” worden beantwoord. Het is een absolute must om een aankoopmakelaar mee te nemen als je een huis gaat kopen. De gemiddelde Nederlander verhuist één keer in de 7 jaar en heeft dus weinig tot geen ervaring met het kopen van een huis. Als men dan verhuist naar een koopwoning staat men meestal tegenover een verkopend makelaar die de taak heeft de woning tegen de hoogst mogelijke prijs te verkopen. Een makelaar wiens dagelijks werk, het verkopen van huizen is.Het is dus echt van groot belang om als koper ook de hulp in te roepen van een professional die voor jou optreedt.

Een huis kopen zonder makelaar is dus niet alleen onverstandig vanwege het onvermogen scherp over de prijs te onderhandelen. Het is ook onverstandig vanwege de ernstige achterstandspositie t.o.v. de verkoper die wel een makelaar heeft meegenomen. Hierbij moet men denken aan belangrijke informatie over achterstallig onderhoud, bestemmingsplannen, juridische aangelegenheden, erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten die een koper zonder makelaar waarschijnlijk niet weet te achterhalen. En als men al achter deze informatie komt is die meestal dermate ingewikkeld dat een koper zonder makelaar deze niet juist kan interpreteren en/of op waarde kan schatten. De moraal van deze informatie is dus duidelijk: “Een huis kopen zonder makelaar”? Niet doen!

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Waaardebepaling woning

Taxatierapport