wats-facebook wats-linkedin

Wat doet een aankoopmakelaar?

Een aankoopmakelaar zorgt er voor dat u door een professional wordt bijgestaan tegenover de professionele verkoopmakelaar van de verkopende partij. Het is duidelijk dat de belangen van een koper altijd lijnrecht tegenover de belangen van een verkoper staan. In principe wil de koper zo goedkoop mogelijk aankopen terwijl de verkoper een zo hoog mogelijk opbrengst wil hebben. De aankoopmakelaar gaat met u mee om de woning te bezichtigen. Na de bezichtiging volgt eventueel nog een tweede bezichtiging en daarna gaat de aankoopmakelaar voor de klant aan de slag. Hij gaat een waardebepaling maken waarbij hij zo zorgvuldig mogelijk berekent wat een realistische aankoopprijs is. Hij gaat kijken in diverse archieven of er belangrijke verplichtingen of erfdienstbaarheden op het aan te kopen object rusten.

De aankoopmakelaar neemt ook alle documenten door die hij van de verkoopmakelaar ontvangt. Vervolgens, na terugkoppeling en overleg met zijn klant, gaat hij onderhandelingen aan met de verkoper. De aankoopmakelaar gaat prijsonderhandelingen aan met de verkoper en onderhandelt over allerlei ontbindende voorwaarden. Als de koop tot stand is gekomen kijkt de aankoopmakelaar de documenten na en bespreekt deze (koopakte, lijst roerende zaken, vragenlijst verkoper etc.) met zijn klant. Uiteindelijk gaat de aankoopmakelaar mee tijdens de laatste opleveringsbezichtiging en gaat hij mee naar het notarieel transport. Tijdens het notarieel transport worden de leveringsakte en de hypotheekakte getekend en ontvangt de koper de (huis)sleutels van de verkoper, waarna de koop officieel rond is. Een aankoopmakelaar zal hier in principe bij aanwezig zijn. Nadat alles is afgerond zal een “goede” aankoopmakelaar ook nog aftersales verlenen en beschikbaar zijn voor vragen en/of calamiteiten die spelen als de koper inmiddels bewoner en eigenaar is geworden van zijn nieuwe huis.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Wat kost een aankoopmakelaar?

Waardebepaling woning